Dinsdag 30 januari 19:30 uur Algemene Ledenvergadering BRC Kennemerland

Agenda Algemene Ledenvergadering BRC Kennemerland 2023

(let op: alleen voor leden)

Dinsdag 30 januari 2024

Aanvang 19:30

Lokatie clubhuis De Kelder

 

 1. Opening en toelichting agenda door de voorzitter 
 2. Mededelingen/Ingekomen stukken 
 3. Verslag jaarvergadering 2022: bijlage  
 4. Verantwoording  2023 
  1. Toelichting/presentatie 2023.
  2. Verslag kascommissie over 2023: door Jack van Hooff/Niels Jetten
  3. Verkiezing Kascommissie 2024: Niels Jetten/Henk de Ruiter/Kandidaat? 
 5. Mutaties bestuur: 
  1. Bestuursverkiezing: 
   1. Schema van verkiesbaarheid
   2. Kees Jan van Toledo, voorzitter: aftredend en niet verkiesbaar
   3. Voordracht bestuur, als voorzitter Mike van der Meij inc. introductie
   4. Afscheid zittende voorzitter

 

PAUZE

 

      6. Speerpunten & hoofdlijnen beleid 2024

      7. Presentatie nieuwe kleding

      8. En verder (mededeling-achtig)

  1. Organisatieverandering KNWU in de regio (geen district NH meer)
  2. ‘Onze rondes’
  3. Jaarplanning 2024
  4. Uitreiking Bonificatieklassement

       9. Rondvraag en sluiting

Nog geen reacties. Wees de eerste die een reactie achterlaat!

Laat een bericht achter