Neem contact op met BRC

Adres clubhuis

Sint Aagtendijk 9
1947 KW Beverwijk

Secretariaat

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze secretaris.

info@brckennemerland.nl

Penningmeester

penningmeester@brckennemerland.nl

Bankrekeningnummer BRC Kennemerland

NL 42 RABO 0107 3750 01

Jeugd

Vragen aan onze jeugdafdeling? Mail ons op:

jeugd@brckennemerland.nl

Redactie

Kopij aanleveren? Stuur uw artikel inclusief bijpassende foto naar:

redactie@brckennemerland.nl

Sponsorcommissie

Vragen aan onze sponsorcommissie? Mail ons op:

ktoledo@brckennemerland.nl