Vertrouwenspersonen BRC

Het bestuur van BRC Kennemerland heeft Lisette Landsman en Martin Rensen aangesteld in de functie van vertrouwenscontactpersoon BRC. Beiden zijn al vele jaren bekend binnen onze vereniging.

Martin Rensen

Martin Rensen

Lisette Landsman

Lisette Landsman

Aanspreekpunten bij grensoverschrijdend gedrag

Lisette en Martin fungeren als eerste opvang voor iedereen (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht, een signaal of een vraag m.b.t. grensoverschrijdend gedrag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast kunnen ze bijvoorbeeld het bestuur adviseren en stimuleren om preventieve maatregelen te nemen.

Een VCP behandelt een klacht niet zelf inhoudelijk en is dus ook niet bedoeld voor vertrouwelijke gesprekken zoals een vertrouwenspersoon bij bedrijven. Uiteraard kun je je verhaal bij Lisette of Martin kwijt en is alles wat je hen vertelt vertrouwelijk, maar de belangrijkste rol van een VCP is een opstap te zijn om je op weg te helpen naar een goede oplossing. Als een VCP zich op basis van signalen ernstig zorgen maakt dan mag een VCP dit (uiteraard in overleg) ook delen met haar contactpersoon binnen het bestuur, in ons geval de voorzitter. Dat is de enige uitzondering op de vertrouwelijkheid waar Lisette en Martin zich aan hebben te houden richting degene die zich bij (één van) hen heeft meldt.

De beide vertrouwenscontactpersonen van BRC Kennemerland zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Ze hebben hiervoor een speciale training gevolgd bij de NOC*NSF. Daardoor kunnen ze jullie informeren over de procedures die gelden bij grensoverschrijdend gedrag en welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld doorverwezen worden naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon bij de KNWU of het NOC*NSF. Die gespecialiseerde vertrouwenspersoon is wel aangesteld en getraind om vertrouwelijke gesprekken te voeren én daarbij persoonlijke begeleiding te geven.

Lisette en Martin zijn bereikbaar via het mailadres: vcp@brckennemerland.nl

Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, die:

 • Door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren,
 • Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten,
 • Plaatsvindt in de context van sport.

Meer in detail is grensoverschrijdend gedrag:

 • Seksuele-intimidatie of misbruik,
 • Discriminatie,
 • Pesten en uitsluiting,
 • Agressie en geweld,
 • Intimidatie,
 • Matchfixing (wedden op eigen uitslagen, voor geld, beïnvloeding van uitslagen),
 • Doping (WADA-lijst, maar ook recreatief gebruik van drugs en/of alcohol),
 • Integriteit (diefstal, fraude, omkoping, belangenverstrengeling, datalekken).