Lid worden van BRC Kennemerland

Lid worden van BRC Kennemerland

We kennen binnen onze vereniging verschillende vormen van lidmaatschap.

Steunleden: €25
Bedoeld voor mensen die het wielrennen in de regio een warm hart toe dragen en BRC Kennemerland in al haar ambities willen steunen. BRC kent een grote groep van steunleden. Een aantal steunleden zijn als vrijwilliger actief betrokken bij de vereniging.

Leden met een basislidmaatschap: €65,00 + bijdrage KNWU (€12,00)
Dit zijn leden die actief met wielrennen bezig zijn en ook in wedstrijdverband de onderlinge strijd aan willen gaan. Als je (fietsend) lid wordt van BRC Kennemerland dan melden we je aan bij de KNWU. Die aanmelding leidt er toe dat je automatisch in het bezit komt van een basislidmaatschapskaart van de KNWU. Je bent dan tevens goed verzekerd in wedstrijden en bij trainingen (schade aan derden). De kaart geeft je de mogelijkheid uit te komen in zogenaamde clubwedstrijden. Dit zijn wedstrijden die georganiseerd worden door de verenigingen en worden gehouden op een daarvoor bestemd verkeersvrij parkoers. Voor BRC is dat het parkoers op het Aagtenpark.  Kenmerk is dat verenigingen deze wedstrijden zelf organiseren en jureren. Het basislidmaatschap wordt gebruikt als instapmogelijkheid of is voor renners waarvan de ambitie niet verder reikt dan het rijden van dit soort wedstrijden.  Je kan met de basislidmaatschapskaart niet uitkomen in criteriums, klassiekers en andere wedstrijden op de openbare weg.

Jeugdleden (8 t/m 14 jaar): €35,00 + bijdrage KNWU (€12,00)
Jeugdleden kennen een eigen lidmaatschapsvorm. Wij willen dat de jeugd financieel laagdrempelig lid kan worden van onze vereniging om zo kennis te maken met het wielrennen. Ook jeugdleden krijgen automatisch de beschikking over een basislidmaatschapskaart (zie verder boven). Voor de jeugd organiseren wij op wielrennen gerichte trainingen. Voor deze trainingen worden geen extra kosten in rekening gebracht (incidenteel voor als we speciale evenementen organiseren. Dit gaat altijd in overleg). Jeugdleden kunnen ook een licentie aanschaffen.

Licentiehouders: €65,00 + bijdrage KNWU (€12,00)
Renners met veel ambitie kunnen een wedstrijdlicentie aanvragen. Naast de clubwedstrijden kan dan ook worden deelgenomen aan wedstrijden die voor de verschillende categorieën worden georganiseerd. Dit kunnen zijn klassiekers, criteriums, tijdritten. Voor een overzicht van de diverse licenties klikt u hier.

Inschrijfformulier lidmaatschap BRC Kennemerland